شعر در مورد به نام خدا

شعر در مورد به نام خدا,شعر درباره به نام خدا,شعر در مورد بنام خدا,شعری درباره ی به نام خدا,شعری در مورد به نام خدا,شعر کودکانه در مورد به نام خدا,شعر کوتاه در مورد به نام خدا,بیت شعر در مورد به نام خدا,شعر زیبا در مورد به نام خدا,یک بیت شعر در مورد به نام خدا,شعری درباره به نام خدا,شعر کوتاه درباره به نام خدا,اشعار در مورد به نام خدا,شعری درباره بنام خدا,شعر درباره ی به نام خدا,شعر نو درباره ی به نام خدا,یک بیت شعر درباره ی به نام خدا,یک بیت شعر درباره به نام خدا,شعر به نام خدا,شعر به نام خداوند جان و خرد,شعر به نام خداوند رنگین کمان,شعر به نام خدایی که جان آفرید,شعر به نام خداوند جان آفرین,شعر به نام خداوند لوح و قلم,شعر به نام خداوند خورشید و ماه,شعر به نام خدا کودکانه,شعر به نام خدا برای کودکان,شعر به نام خدای بهار آفرین,شعر به نام خداوند جان و خرد از کیست,معنی شعر به نام خداوند جان و خرد,دانلود شعر به نام خداوند جان و خرد,شعر به نام خداوند جان و خرد با معنی,معنی شعر به نام خداوند جان و خرد کلاس نهم,معنی کامل شعر به نام خداوند جان و خرد,ترجمه انگلیسی شعر به نام خداوند جان و خرد,معنای شعر به نام خداوند جان و خرد,معنی شعر به نام خداوند جان و خرد نهم,متن شعر به نام خداوند رنگین کمان,شعر بنام خداوند رنگین کمان,دانلود شعر به نام خداوند رنگین کمان,شعر کودکانه به نام خداوند رنگین کمان,آهنگ شعر به نام خداوند رنگین کمان,ادامه شعر به نام خداوند رنگین کمان,ادامه شعر به نام خداوند رنگین کمان خداوند بخشنده مهربان,شعر به نام خدایی که جان آفرید با معنی,شعر به نام خدایی که جان آفرید هشتم,شعر به نام خدایی که جان آفرید فارسی هشتم,شعر به نام خدایی که جان آفرید از سعدی,معنی شعر به نام خدایی که جان آفرید,معنی شعر به نام خدایی که جان آفرید هشتم,ترجمه شعر به نام خدایی که جان آفرید,معنی شعر به نام خدایی که جان افرید کلاس هشتم,دانلود شعر به نام خدایی که جان افرید,شعر به نام خداوند جان آفرین از سعدی,معنی شعر به نام خداوند جان آفرین,شعر به نام خداوند لوح و قلم از کیست,شعر بنام خداوند لوح و قلم,معنی شعر به نام خداوند خورشید و ماه,معنی شعر به نام خداوند خورشید و ماه,دانلود شعر به نام خداوند خورشید و ماه,ادامه شعر به نام خداوند خورشید و ماه,متن شعر به نام خداوند خورشید و ماه,شعر به نام خداوند خورشید ماه,ادامه شعر به نام خداوند خورشید ماه,شعر بنام خداوند خورشید و ماه,شعر کودکانه به نام خدا بسم الله,شعر بنام خدا کودکانه,شعر کودکانه در مورد به نام خدا,شعر به نام خدا کودکان

شعر در مورد به نام خدا

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد به نام خدا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بسم الله الرحمن الرحیم

هست کلید در گنج حکیم

فاتحۀ فکرت و ختم سخن

نام خدای است بر او ختم کن

شعر دعا , شعر در مورد دعا , شعر درباره دعا , شعر در وصف دعا

شعر در مورد به نام خدا

پیش وجود همه آیندگان

 بیش بقای همه پایندگان

سابقه سالار جهان قِدم

 مُرسله پیوند گلوی قلم

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

شعر درباره به نام خدا

به نام آنکه هستی نام ازو یافت

فلک جنبش، زمین آرام ازو یافت

خدایی کافرینش در سجودش

گواهی مطلق آمد بر وجودش

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

شعر در مورد بنام خدا

جواهر بخش فکرتهای باریک

به روز آرندۀ شبهای تاریک

غم و شادی نگار و بیم و اُمّید

شب و روز آفرین و ماه و خورشید

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

شعری درباره ی به نام خدا

ای نام تو بهترین سر آغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ای یاد تو مونس روانم

جز نام تو نیست بر زبانم

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

شعری در مورد به نام خدا

ای هیچ خطی نگشته ز اوّل

بی حجت نام تو مسجّل

ای هست کن اساس هستی

کوته ز درت دراز دستی

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

شعر کودکانه در مورد به نام خدا

ای هفت عروس نه عماری

بر درگه تو به پرده داری

ای هر چه رمیده وآرمیده

در کن فیکون، تو آفریده

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

شعر کوتاه در مورد به نام خدا

ای محرم عالم تحیّر

عالم ز تو هم تهیّ و هم پر

از ظلمت خود رهاییم ده

با نور خود آشناییم ده

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

بیت شعر در مورد به نام خدا

ای جهان دیده بودِ خویش از تو

هیچ بودی نبوده پیش از تو

در بدایت، بدایتِ همه چیز

در نهایت، نهایتِ همه چیز

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

شعر زیبا در مورد به نام خدا

ای برآرندۀ سپهر بلند

انجم افروز و انجمن پیوند

آفرینندۀ خزانۀ جود

مبدع و آفریدگار وجود

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

یک بیت شعر در مورد به نام خدا

خدایا جهان پادشاهی تو راست

زما خدمت آید خدایی تو راست

پناه بلندی و پستی تویی

همه نیستند آنچه هستی تویی

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

شعری درباره به نام خدا

همه آفریدست بالا و پست

تویی آفرینندۀ هر چه هست

تویی برترین دانش آموز پاک

ز دانش قلم رانده بر لوح خاک

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

شعر کوتاه درباره به نام خدا

خرد را تو روشن بصر کرده ای

چراغ هدایت تو بر کرده ای

نبود آفرینش تو بودی خدای

نباشد همی هم تو باشی به جای

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

اشعار در مورد به نام خدا

خرد هر کجا گنجی آرد پدید

ز نام خدا سازد آن را کلید

رهایی ده بستگان سخن

توانا کن ناتوانانِ کُن

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

شعری درباره بنام خدا

نهان وآشکارا درون و برون

خرد را به درگاه او رهنمون

به حکم آشکارا به حکمت نهفت

ستاینده حیران ازو، وقت گفت

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

شعر درباره ی به نام خدا

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

شعر نو درباره ی به نام خدا

خداوند کیهان و گردون سپهر

فروزندۀ ماه و ناهید ومهر

ز نام و نشان و گمان برتر است

نگارندۀ بر شده گوهر است

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

یک بیت شعر درباره ی به نام خدا

به بینندگان آفریننده را

نبینی مرجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه

که او برتر از نام و از جایگاه

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

یک بیت شعر درباره به نام خدا

سخن هر چه زین گوهران بگذرد

نیابد بدو راه جان و خرد

به نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

شعر به نام خدا

خداوند بخشندۀ دستگیر

کریم خطا بخش پوزش پذیر

عزیزی که هر کز درش سر بتافت

به هر در که شد، هیچ عزت نیافت

سر پادشاهان گردنفراز

به درگاه او بر زمین نیاز