شعر در مورد مقاومت

شعر در مورد مقاومت ,شعر در مورد مقاومت در برابر مشکلات,شعر درباره مقاومت,شعر در مورد اقتصاد مقاومتی,شعر زیبا در مورد مقاومت,در مورد شعر مقاومت,شعری در مورد اقتصاد مقاومتی,شعر درباره مقاومت فلسطین,شعر درباره اقتصاد مقاومتی,شعر در مورد اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال,شعر در باره اقتصاد مقاومتی,شعر مقاومت,شعر مقاومت فلسطین,شعر مقاومت افغانستان,شعر مقاومت در افغانستان,شعر مقاومت ایران,شعر مقاومه عراق,شعر اقتصاد مقاومتی,شعر رنگ مقاومت ها,شعر رنگهای مقاومت,شعر در مورد مقاومت,شعر درباره مقاومت فلسطین,کتاب شعر مقاومت افغانستان,شعر المقاومه العراقیه,شعر للمقاومه العراقیه,شعر اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال,شعر اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل,شعر درباره اقتصاد مقاومتی,شعر سال اقتصاد مقاومتی,شعر برای اقتصاد مقاومتی,شعر درمورد اقتصاد مقاومتی,شعر در رابطه با اقتصاد مقاومتی,شعر رنگ مقاومت,شعر در مورد مقاومت در برابر مشکلات,شعر درباره مقاومت,شعر در مورد اقتصاد مقاومتی,شعر زیبا در مورد مقاومت,در مورد شعر مقاومت,شعری در مورد اقتصاد مقاومتی

شعر در مورد مقاومت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد مقاومت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

صبر به طاقت آمد از بار کشیدن غمت

چند مقاومت کند حبه و سنگ صدمنی

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعر در مورد مقاومت

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

دشنام تو سر به سر شنیدم

امکان مقاومت ندیدم

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعر در مورد مقاومت در برابر مشکلات

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

بجان رنجور و از حضرت شوی دور

مقاومت نار باشد خالی از نور

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعر درباره مقاومت

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

اختر مقاومت نکند با من

چون زو نیم به قدر و محل کمتر

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعر در مورد اقتصاد مقاومتی

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

ملت ما را

ملتی سرخپوست نپندارید!

ما اینجا ماندگاریم…

در این خاک که دستبندی از گل با اوست…

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر زیبا در مورد مقاومت

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

اینجا سرزمین ماست،

از سپیده دم عمر اینجا بوده ایم،

اینجا بازی کرده ایم…

عاشق شده ایم…

و شعر نوشته ایم…

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

در مورد شعر مقاومت

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

ما ریشه داریم در آبراهش

چون گیاهان دریا،

ریشه داریم در تاریخش،

در نان نازکش،

در زیتونش،

در گندم زردگونش…

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

شعری در مورد اقتصاد مقاومتی

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

ریشه داریم در وجدانش،

ماندگاریم در آذار و نیسانش،

ماندگاریم چون نقش بر فولا دش،

ماندگاریم در پیامبر والا یش،

در قرآنش

و ده فرمانش…

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعر درباره مقاومت فلسطین

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

بر پیروزی سرمست نباشید!

خالد را بکشید،

عمرو خواهد آمد،

گلی را نابود کنید،

عطر خواهد ماند.

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

شعر درباره اقتصاد مقاومتی

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

از نی بیشه ها

چون جن بر شما یورش می آوریم،

از بسته های پستی،

از صندلی های اتوبوس ها،

از جعبه های سیگار،

از حلبی های بنزین،

از سنگ گور مردگان،

از گچ ها… از تخته ها…

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شعر در مورد اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

از گیسوان دخترکان…

از تیرآهن ها…

از دیگ های بخار…

از چادرهای نماز

از برگ های قرآن،

بر شما وارد می شویم

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر در باره اقتصاد مقاومتی

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

از سطرها و آیات

از چنگ ما گریزتان نیست

که ما پراکنده ایم در باد…

و در آب

و در گیاه،

و ما تنیده ایم در رنگ ها و صداها

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شعر مقاومت

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

گریزتان نیست

گریزتان نیست

که در هر بیتی تفنگی است

از کرانه ی نیل

تا فرات…

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعر مقاومت فلسطین

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

هرگز با ما نخواهید آسود…

هر کشته ای نزد ما

هزار بار خواهد مرد.

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر مقاومت افغانستان

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

همیشه در انتظار ما باشید،

در هر آنچه ناگهانی است

ما در همه ی فرودگاه ها هستیم…

و در همه ی بلیت های سفر…

در روم… و در زوریخ